En förskola i Solna

Du kanske söker en förskola i Solna? Inspira är ett förskole- och skolbolag som har en förskola just i Solna som heter Hagalund. På förskolan Hagalund får ditt barn växa och leka nära grönområden och nära fina kulturhusen i gamla Hagalund. Till Haga parken är det gångavstånd vilket passar väldigt bra för utflyktsdagar. På Hagalund finns det två olika avdelningar för barnen. De två olika avdelningarna för barnen heter Månen och Solen. Det går barn i från många olika kulturer vilket är otroligt läror rikt och roligt för både barn, föräldrar och förskolelärare. Barngrupperna på Hagalund är relativt små vilket är skönt för både barnen och pedagogerna. Alla pedagogerna är utbildade och är otroligt engagerade i sitt arbete med barnen.

Omgivningen runt förskolan
Runt om förskolan Hagalund finns det inga bilvägar, det vill säga att det är bilfria omgivningar. De har en stor och fin öppen gård som är perfekt för barnen att röra på sig obehindrat, kunna leka och det finns plats för olika sorters fint lärande. Barnen kan göra allt i från att bygga sandslott, leka med sand och vatten, leka affär, bygga och till att måla. Utanför gården finns det också utrymme för barnen att lära sig andra saker, tillexempel som att cykla. Detta görs självklar under uppsyn av förskolelärarna eller pedagogerna. Vill du att ditt barn ska börja på en förskola i Solna som drivs av Inspira så kan du gå in och läsa mer om dom på deras hemsida http://www.inspira-fos.se/forskolor/forskolor/hagalund/.