Skruvkompressorns funktion

En skruvkompressor är uppbyggd, du det på namnet, av skruvar. Närmare bestämt två stycken som är extremt väl inpassade efter varandra, för att det ska bli näst intill luftfritt mellan dem. I detta fall kan man enklast säga att skruvarna som roterar mot varandra transporterar luften från den ena änden till den andra. Det finns två modeller av skruvkompressorer; oljefria och oljefyllda. Den utan olja är lite dyrare, då den måste byggas i material som håller bättre, då de inte smörjs på samma sätt som oljefyllda.

Vilket syfte har en skruvkompressor?
En skruvkompressor kan ha precis samma syfte som vilken luftkompressor som helst, skillnaden är dock kapaciteten. Om till exempel flera arbetare samtidigt behöver använda sig av tryckluft, då är det risk för att en vanlig kompressor inte riktigt orkar med. Valet är då att köpa en skruvkompressor som tex hos skruvkompressor.se för att jobbet ska kunna bli ordentligt utfört. Snickare använder sig ofta av dessa vid större byggen, men även industrier drar stor nytta av dem.

Köpa skruvkompressor
Precis som med det mesta får du vad du betalar för. Om du köper en budgetmodell från en allt-i-ett-firma får du nog räkna med att kvaliteten inte är den bästa och den kanske inte håller så länge. Om du i första hand vet hur stor kapacitet du behöver av kompressorn, är det lättast att söka på nätet. Här är utbudet otroligt stort, men du rekommenderas att köpa din kompressor från en återförsäljare med god erfarenhet. Kolla även gärna recensioner om återförsäljaren.