Valikko Sulje

Hilma Kilpailutus

julkinen kilpailutus julkiset hankinnat kilpailutus julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalakia sovelletaan vain EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Kynnysarvojen alle jääviin niin sanottuihin pienhankintoihin ei sovelleta…